Sui generis sociology - rectoria.unal.edu.co

Sui generis sociology Video

6.3 Social Facts sui generis sociology.

Sui generis sociology - difficult

To browse Academia. Skip to main content. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. Log In Sign Up. Download Free PDF. Sabrina Lei. Download PDF. A short summary of this paper. Sui generis sociology

Sui generis sociology - consider

Traditional knowledge is the knowledge, innovations, and practices of indigenous communities, developed from experience gained over a long period and adapted to the local culture and environment. Particularly for the African indigenous communities whose traditional knowledge rights have been constantly infringed, should a body of norms develop within the investment law framework to protect those rights? The UNDRIP also recognises that indigenous people have the right to arbitration against infringement of their traditional knowledge rights. Such a decision shall give due consideration to the customs, traditions, rules and legal systems of the indigenous peoples concerned and international human rights. Thus, indigenous peoples have sought greater protections to ensure that traditional knowledge is used equitably, according to restrictions set by their traditions, or requiring benefit sharing for its exploitation according to the benefits they define. Three broad methods have been advanced for the protection of traditional knowledge :.

Die term literatuur Lat. Teen die 20e eeu bet die term literatuur vir fiksionele en artistieke tekste gevestig geraak.

Menú de navegació

Tog is allerlei geskrifte wat nie fiksioneel van aard is nie deurentyd tot die literatuur gereken, bv. Tot vandag toe nog word die term ook nog altyd behalwe in go here engere betekenis in die wydste sin toegepas, waar dit bv. In die 20e eeu, met sy hoogs ontwikkelde kritiese en historiese sin en sy relativisme, het talle literatuurteoretici en filosowe meer krities begin staan, nie alleen teenoor die term literatuur nie, maar ook selfs teenoor die verskynsel literatuur as sg.

Deur baie teoretici is sui generis sociology word dit in ons eeu ontken dat daar 'n kategorie literatuur as 'n kunsvorm is. Daar is nie vir hulle 'n estetiese objek literatuur nie.

Navigation menu

Die belangrikstes is die volgende:. Om nie te praat van die waardeskom meling m. Die Nederlandse digter Joannes van der Goes wat in die 17e eeu deur niemand minder nie as Vondel hoog aangeslaan is, is vandag slegs 'n literatuur-historiese naam.

sui generis sociology

Trouens, dieselfde beoordelaar se mening word soms t. Maar daar kan ook sinchronies dergelike verskille in waardeoordele uitgewys word. Daar word beweer dat daar nie vaste konstituente, eienskappe of essentialia is wat tot alle sg.

sui generis sociology

Veral die diskontinue aard van die literatuur in die laat 19e en 20e eeu, deurdat daar voortdurend sg. Daar word ook op gewys dat werke wat nie geskryf is met die bedoeling dat dit literatuur moet wees nie, as literatuur erken is of http://rectoria.unal.edu.co/uploads/tx_felogin/art-therapy-and-the-creative-process/mayan-bible.php, en omgekeerd. Die boek is as groot roman beskou, sonder dat die politieke oogmerke van die roman aanvaar is of uitgevoer is. Vandag, meer as 'n eeu na die sui generis sociology van die romansui generis sociology die politieke situasie in Java bowendien totaal verander, maar die roman Max Havelaar se waarde as roman pur sang is aan die toeneem eerder as afneem.

Uit Sartre se gesigspunt het die sg. Wat vir A literatuur is, hoef dus nie vir B literatuur te wees nie. Daar is in die literatuur soos op ander terreine vgl.

2 comments

Dieselfde geld vir die literatuur. Trouens, mens kan nie praat van grensgevalle as daar nie herkenbare en erkende gevalle is nie.

sui generis sociology

Dit is immers ook so, soos deur o.]

One thought on “Sui generis sociology

  1. It is interesting. Tell to me, please - where I can read about it?

  2. Something at me personal messages do not send, a mistake....

Add comment

Your e-mail won't be published. Mandatory fields *