Meet single mothers - rectoria.unal.edu.co

Meet single mothers

Meet single mothers - speaking, opinion

They knew each other for only three months and took the big step. Soon after marriage, Shweta had her daughter, Palak. While she was happy with the good news, her married life was in troubled waters. After nine years, Shweta finally separated legally from Raja in , due to his alleged abusive and violent behaviour. Shweta brought up Palak alone. meet single mothers meet single mothers

Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang katagang sinabi niya dahilan para mahalin ko siya lalo. Buong akala ko kasi, iiwan niya ako at pipiliing sumama sa ex-boyfriend niya na ama ni Michael, but Morhers was wrong. Sa halip, pinagtanggol niya rin ako at pinamukha sa lalaki na ako ang karapat-dapat para sa kanila. Mahiya naman po kayo sa akin.

FOLLOW US ON

Narinig ko naman ang tawa ni Kate at piningot ang anak niya. Tsaka medyo mahabo ka po.

meet single mothers

Remember, hindi tayo naligo at nagsipilyo nung umalis. Hindi sa lahat ng oras, nagsasabi ng totoo ang mga bata. Hindi nga sabi!

Je bent tijdelijk geblokkeerd

Kahit hindi ako maligo, mabango ako. At kahit hindi ako magsipilyo ng ilang araw, mabango pa rin ang bibig ko. Kahit isang taon ka pa, hindi magsipilyo, handa akong halikan ka. Like this. Naiipit niyo na naman po ako!

GPS Failed

Kasi ang sakit sa mata. ABOT-tanaw na lang namin ang bata nang pumasok ito sa kwarto. Halata kasi sa mata niya na medyo nabitin siya sa tulog. Dahil siguro, ginising ni Kate ang anak niya.]

One thought on “Meet single mothers

Add comment

Your e-mail won't be published. Mandatory fields *